چارمینو

روابط بین اعداد همیشه باعث شگفتی می‌شود؛ با انجام بازی چارمینو شما می‌توانید با پیدا کردن روابط بین اعداد نوشته شده روی کارت دیگران را شگفت‌زده سازید.


توقف فروش


روابط بین اعداد همیشه باعث شگفتی می‌شود؛ با انجام بازی چارمینو شما می‌توانید با پیدا کردن روابط بین اعداد نوشته شده روی کارت دیگران را شگفت‌زده سازید. این بازی شامل 24 کارت مربع شکل دو رو و راهنمای بازی است. با این 24 کارت می‌توان سه بازی جذاب گروهی را انجام داد که توضیح مفصل آن‌ها در راهنما قید شده است. چارمینو علاوه بر تقویت هوش ریاضی و سرعت تفکر، مهارت در انجام چهار عمل اصلی در ریاضیات را به مقدار قابل توجهی افزایش می‌دهد.

#قیمت8000تومان