تردست 4 نفره

تردست از آن دسته بازی‌هایی است که شور و هیجان زیادی بین بازیکنان ایجاد می‌کند


توقف فروشتر دست:

تردست از آن دسته بازی‌هایی است که شور و هیجان زیادی بین بازیکنان ایجاد می‌کند. مجموعه‌ی دو نفره شامل دو چکش لیوان‌دار، 12 لیوان رنگی (در 6 رنگ مختلف)، یک لیوان سفید، برچسب مخصوص لیوان‌ها، 20 کارت چینش و راهنمای بازی است. 
مجموعه‌ی چهار نفره شامل 4 چکش لیوان‌دار، 24 لیوان رنگی (در 6 رنگ مختلف)، یک لیوان سفید، برچسب مخصوص لیوان‌ها، 20 کارت چینش و راهنمای بازی است.
هدف از این بازی افزایش دقت و تمرکز و سرعت عمل بازیکنان است و به این صورت انجام می‌شود که بازیکنان باید با دیدن کارت چینش، لیوان‌های رنگی را به همان ترتیبی که در کارت وجود دارد با چکش لیوان‌دار خود بردارند. با انجام این بازی کودکان با مفهوم ترتیب نیز آشنا می‌شوند.

مهارتهایی که این بازی افزایش می دهد:

1. سرعت عمل
2. دقت و تمرکز
3. اعتماد به نفس
4. تقویت حافظه دیداری